Pagina 1 van 4

Inschrijfformulier naschoolse opvang

U kunt hieronder het formulier digitaal invullen en opsturen. Wilt u het formulier liever uitgeprint invullen en inleveren kunt u de PDF hier downloaden

Ouders / verzorgers

Gegevens ouder/verzorger 1

Aanhef(*)
Ongeldige invoer

Voorletters(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
--Ongeldige invoer

BSN **(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon privé
Ongeldige invoer

Mobiel nummer(*)
Ongeldige invoer

Telefoon werk(*)
Ongeldige invoer

Beroep(*)
Ongeldige invoer

Email(*)
Ongeldige invoer

 
Ouders / verzorgers

Gegevens ouder/verzorger 2

Aanhef
Ongeldige invoer

Voorletters(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
--Ongeldige invoer

BSN **(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon privé
Ongeldige invoer

Mobiel nummer(*)
Ongeldige invoer

Telefoon werk(*)
Ongeldige invoer

Beroep(*)
Ongeldige invoer

Email(*)
Ongeldige invoer

 
Gegevens kind

Voornamen(*)
Ongeldige invoer

Roepnaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

BSN **(*)
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
--Ongeldige invoer

Volgt uw kind een dieet(*)
Ongeldige invoer

Wat voor dieet volgt uw kind?(*)
Ongeldige invoer

Wordt uw kind ingeënt?(*)
Ongeldige invoer

Waar is uw kind voor ingeënt?(*)
Ongeldige invoer

Bekende allergieën?(*)
Ongeldige invoer

Huisarts(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer

Zorgverzekering(*)
Ongeldige invoer

Polisnummer(*)
Ongeldige invoer

 
Plaatsing

Naar welke school gaat uw kind?
Ongeldige invoer

Zijn er eerdere kinderen geplaatst?(*)
Ongeldige invoer

Wie en in welke groep?(*)
Ongeldige invoer

Ingangsdatum(*)
Ongeldige invoer

Gewenste plaatsing (per 1e of 16e van de maand)

1ste keus(*)
Ongeldige invoer

2de keus *(*)
Ongeldige invoer

* U kunt een 2e keus aangeven voor het geval de 1ste keus dag(en) vanaf de plaatsingsdatum niet beschikbaar zijn. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u over gaat naar de 1ste keus dag(en) op het moment dat deze beschikbaar kom(t)en.

Ben u op de hoogte van:

Algemene voorwaarden(*)
Ongeldige invoer

Tarieven(*)
Ongeldige invoer

(*)
Ongeldige invoer

Ter info: ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op kantoor of is te lezen op de website

Eventuele op- en/of aanmerkingen:
Ongeldige invoer

Belangrijk
Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 en dit kunt u voldoen op rekeningnummer NL61INGB0660557282 t.n.v. Kinderopvang 't Woudlopertje in Nieuw-Vennep. Dit inschrijfgeld is per gezinsadres, en hoeft dus eenmalig te worden voldaan. Voor volgende kinderen in een gezin hoeft dus niet nog een keer te worden betaald. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw inschrijving in behandeling genomen. Wanneer u uw inschrijving intrekt op het moment dat u nog op de wachtlijst staat, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Deze inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang ontstaat op het moment dat het plaatsingsbewijs getekend is.

De opzegtermijn voor beëindiging van de overeenkomst bedraagt één maand en gaat één maand voor plaatsing in. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Vanaf één maand na ingangsdatum hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.

** 't Woudlopertje is verplicht de Belastingdienst inzage te geven in de administratie zodat deze gekoppeld kan worden aan de administratie van de Belastingdienst. Om deze reden vragen wij de BSN nummers van u en uw kind en deze registreren wij bij uw gegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR). Uw gegevens zullen binnen 't Woudlopertje strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Login