Vervoer

Welke scholen halen wij op?

Kinderopvang ’t Woudlopertje haalt kinderen op de volgende scholen :

 • Bommelstein
 • Joppe
 • De Ark
 • Merlijn
 • ’t Venne
 • Opmaat
 • De Reiger
 • Zilvermeeuw

Afspraken voor de bovengenoemde scholen. Voor deze scholen geldt dat wij de kinderen uit school halen en er zorg voor dragen dat zij bij één van onze locaties worden gebracht. Tevens verzorgen wij voor deze scholen de studiedagen en de vakanties. Op de studie- en vakantiedagen is de NSO open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Helaas kunnen wij voor deze scholen geen kinderen ophalen van sportdagen, als de tijd en de locatie afwijkt van het normale lesrooster. Ook kunnen wij geen kinderen halen van schoolreis of kamp. De NSO is op deze dagen wel geopend, de kinderen kunnen op deze dagen dan ook naar de NSO gebracht worden.

Afspraken voor overige scholen. Binnen Kinderopvang ’t Woudlopertje staan we open voor het opvangen van kinderen die niet naar bovengenoemde scholen gaan. Wij kunnen deze kinderen wel opvangen, maar helaas kunnen we deze kinderen niet ophalen. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor vervoer van school naar de opvang. Ook dient voor deze scholen dat de kinderen gebracht kunnen worden als er NSO-leiding aanwezig is. Dus scholen die eerder uit gaan dan 14.45 kunnen wij ivm de bezetting momenteel niet opvangen.Voor deze scholen verzorgen wij geen studiedagen, tenzij een van de studiedagen gelijk valt met een studiedag van bovengenoemde scholen. Ook de vakanties van deze scholen vangen wij alleen op wanneer deze gelijk loopt met een van de vakantieroosters van bovengenoemde scholen.

Voor het vervoer van school naar ’t Woudlopertje zijn er diverse mogelijkheden:

 1. De kinderen worden lopend opgehaald
 2. Een kind komt zelfstandig naar 't Woudlopertje
 3. De kinderen worden gehaald met een busje van 't Woudlopertje of bij slecht weer met een touringcar

1. De kinderen worden lopend opgehaald: De kinderen van de scholen Bommelstein, ‘t Joppe en de Ark ,  worden lopend opgehaald. De pedagogisch medewerkers staan op de vaste verzamelplaatsen binnen de school. Zij hanteren de afvinklijst en zorgen ervoor dat alle kinderen voorzien worden van een geel hesje. Als de groep compleet is lopen de kinderen o.l.v. de pedagogisch medewerkers naar ’t Woudlopertje. De kleinste kinderen worden in de bolderkar vervoerd. (Voor de veiligste looproutes zie de kaarten in de bijlage 2)

2. Een kind komst zelfstandig naar 't Woudlopertje: Oudere kinderen kunnen ervoor kiezen om zelfstandig naar ’t Woudlopertje te komen, dit echter wel pas na ondertekening van een overeenkomst door de ouders/verzorgers. De kinderen die zelfstandig naar ’t Woudlopertje gaan, dienen zich wel eerst te melden bij de pedagogisch medewerker die bij hun school staat.

3. De kinderen worden gehaald met een busje van 't Woudlopertje of bij slecht weer met een touringcar: De kinderen van de scholen Opmaat, 't Venne, Merlijn, de Reiger en de Zilvermeeuw, worden met een busje van 't Woudlopertje vervoerd. De kinderen verzamelen op vaste plaatsen binnen de scholen en worden daar opgevangen door een pedagogisch medewerker van 't Woudlopertje. Vervolgens lopen zij met elkaar naar de busjes en zullen ze naar 't Woudlopertje gebracht worden.

Voor vervoer met de busjes van 't Woudlopertje: hierbij gelden de regels uit protocol Uitstapjes bijlage, gebruik kinderzitjes.  

De eerste keer van school naar de NSO: Veel kinderen vinden dit heel erg spannend. U als ouder/verzorger mag mee om uw kind de eerste keer te begeleiden.

Afmelden voor de NSO: Het ophalen van de kinderen is een hele organisatie. Om het hele proces veilig en vooral ook vlot te laten verlopen is het belangrijk dat onze ophaallijsten goed bijgewerkt zijn. De pedagogisch medewerkers werken de ophaallijsten dagelijks om 14:00 uur helemaal bij. Alle afmeldingen worden op de lijsten genoteerd. Ouders/verzorgers vragen wij om hun kind tijdig af te melden. Daarnaast is het prettig als kinderen geen klassendienst hebben, zodat zij tijdig bij de bus kunnen zijn. Dit voorkomt onnodig lang zoeken en wachten.

Login