Ontdekken en beleven

Kinderopvang ’t Woudlopertje staat voor kwalitatief hoog-staande opvang van kinderen vanaf acht weken tot 13 jaar. In een uitdagende en tegelijk vertrouwde speel- en leeromgeving worden de kinderen zorgvuldig begeleid bij hun ontdekkingen en avonturen. Bekwaam personeel stimuleert en motiveert en voedt de kinderen mee op - in nauw overleg met de ouders - op basis van een heldere pedagogische visie.

 
Op ’t Woudlopertje nemen wij de normen en waarden in acht die thuis en in de maatschappij als normaal worden gezien en er is respect voor ieders persoonlijke ontwikkeling. ‘t Woudlopertje is een boeiend kruispunt, waar de natuur en de wereld van wonen en werken samenkomen. Het kind en de ouders staan centraal en onze kinderopvang voelt veilig als een tweede huis.

Login