Veiligheid en geborgenheid

Veiligheid en geborgenheidAan de kinderopvang worden terecht strenge kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld.
’t Woudlopertje hecht aan opvang van hoge kwaliteit, niet alleen omdat wij daarop geregeld gecontroleerd worden, maar juist omdat wij dat zelf zo belangrijk vinden. Uw kind wordt op ’t Woudlopertje begeleid en verzorgd door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Zij streven naar een hechte vertrouwensrelatie met uw kind en tussen de kinderen onderling. Hierdoor wordt een klimaat gecreëerd dat kinderen een gevoel van acceptatie en geborgenheid geeft. Op ’t Woudlopertje voelt uw kind zich beslist thuis.

Login