Ouderavonden

Kinderopvang ’t Woudlopertje organiseert twee keer per jaar een ouderavond. Eenmaal wordt deze door onze oudercommissie verzorgd. De andere ouderavond wordt door de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang verzorgd. De ouderavonden worden per kalender jaar bepaald en tijdig gecommuniceerd. Bij thema’s voor de ouderavonden kunt u denken aan : Triple P, een kijkje op de groepen, voeding, straffen en belonen, welke school ga ik voor mijn kinderen kiezen, VVE programma, workshops etc. Deze thema’s worden afgestemd op de vraag van de ouders binnen de kinderopvang.

Login