GGD

De rapportages van de GGD inspecties kunt u via onderstaande link inzien:

Voor het Inspectie Rapport van het KDV Oktober 2018 klik dan hier

Voor het Inspectie Rapport van de BSO Augustus 2018 klik dan hier

Wat is het doel van het inspectierapport?

De bevindingen van het inspectiebezoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

  1. Een oordeel geven over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
  2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
  3. De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de wet klachtrecht cliƫnten zorgsector voldoet.

De rapporten liggen tevens ter inzage op onze vestiging en u kunt ze raadplegen op de site van de gemeente Haarlemmermeer en op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Jaarlijks voeren we de risico monitor uit. Dit is een manier om de risico's op veiligheid en gezondheid in kaart te brengen en aan de hand van de uitkomsten een plan van aanpak op te stellen.

Login