Huisregels ‘t Woudlopertje

Aanwezigheid melden

In verband met het plannen van activiteiten e.d. verzoeken wij u de pedagogisch medewerkers te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins, ’t Woudlopertje weer gaat bezoeken. Het liefst zodra u weet wanneer, doch uiterlijk op de betreffende dag voor 9.30 uur. U kunt de medewerkers bereiken via het rechtstreekse nummer van de groep of via het algemene nummer.

Afwezigheid melden

Kinderdagverblijf: Mocht uw kind ‘t Woudlopertje niet bezoeken, meld dit dan zo tijdig mogelijk en uiterlijk voor 9.30 uur op de desbetreffende dag aan de pedagogisch medewerkers.

BSO: Afmelden uiterlijk een uur voordat de school uitgaat. Het is belangrijk dat u uw kind (tijdig) afmeldt voor de BSO, niet tijdig afmelden zorgt voor veel vertraging bij het ophalen van de kinderen. Hierdoor moeten de andere kinderen onnodig lang wachten. Ook dit kunt u doen via het rechtstreeks telefoonnummer van de groep of via het algemene nummer 0252-623820.

KDV

Mollige Muisjes

 

 

623821

Brave Beren

 

623822

Bezige Bijtjes

 

623823

Vrolijke Vlinders

 

623824

Dolle Dino’s

 

623825

NSO

Power pauwen

 

 

623826

Kwakende kikkers

 

623827

Pittige pony's

 

623828

Zingende zebra's

 

623829

Dansende dolfijnen

 

623831

Afwijkende sluitingstijden

Wij sluiten op 24 en 31 december om 17.00 uur.

Afwijkende schooltijden

Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van het normale rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. In het geval dat roosterafwijkingen bij ons bekend zijn, omdat ze opgenomen zijn in de schoolgids, passen wij onze ophaaltijden hierop aan. Met afwijkende tijden als gevolg van schoolreisjes of sportdagen ed kunnen wij echter geen rekening houden.

Auto parkeren

Kinderopvang ’t Woudlopertje is voorzien van een ruime parkeerplaats.  Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen, dienen ouders/verzorgers, bezoekers en medewerkers op het terrein stapvoets te rijden. De ingang rechts (de kant bij het woonhuis) is de ingang van het parkeerterrein en via de andere kant kunt u het terrein van ’t Woudlopertje verlaten. De borden vermelden dit ook. Het is uitsluitend toegestaan te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

Automatische incasso

De kosten voor de opvang van uw kind worden maandelijks door kinderopvang ’t Woudlopertje geïncasseerd van uw rekening. Hiervoor dient  u door middel van het invullen van uw rekeninggegevens op het plaatsingsbewijs een machtiging af te geven.

Bereikbaarheid

In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk dat u als ouder(s) telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind bij ‘t Woudlopertje is. U dient daarom door te geven waar u telefonisch bereikbaar bent. Daarnaast dient u een noodnummer op te geven, voor het geval beide ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn.

Brengen en halen

Kinderdagverblijf: U kunt uw kind brengen tussen 7.30 uur en 9.30 uur. Vanaf 16.00 uur kunt u uw kinderen weer komen halen.

BSO: Tijdens schooldagen halen wij de kinderen op van school. U kunt uw kind weer ophalen tussen 16.30 – 18.30 uur. Op dagen dat de BSO de hele dag open is, kunt u uw kind tussen 07.30 en 09.30 uur brengen. In de vakantie heeft de BSO een vakantieprogramma, er zijn dan extra activiteiten binnen en buiten t Woudlopertje. Mocht u uw kind later willen brengen of eerder willen ophalen, informeer dan eerst bij de pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is. Dit i.v.m. de planning van activiteiten & uitstapjes. U geeft van te voren door als uw kind door iemand anders gehaald wordt dan de ouders/verzorgers. Zonder toestemming van de ouders/verzorgers geven wij de kinderen niet mee. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen kunnen bezoekers van ’t Woudlopertje alleen binnenkomen door middel van een sleutelhanger voorzien van een code. Wanneer de code wordt gescand gaat de deur open. Bezoekers die niet in het bezit zijn van deze sleutelhanger kunnen alleen naar binnen wanneer de deur voor hen wordt geopend. Bij plaatsing van uw kind ontvangt u 2 labels na ondertekening van het ontvangstformulier en betaling van de borg van € 10 per label.

NB: Wilt u er a.u.b. op letten dat u deuren en hekjes achter u sluit en laat u a.u.b. geen andere kinderen dan die van u zelf mee naar buiten lopen. Ditzelfde geldt voor ouders/verzorgers die u niet kent.

Buggy’s en maxicosi’s

Wij hebben beperkte opbergruimte voor buggy’s en maxicosi’s. Wij verzoeken u om, indien mogelijk, deze weer mee te nemen wanneer u uw kind heeft gebracht. Wanneer u de buggy of maxicosi wel bij ons wilt achterlaten, kunt u deze plaatsen in het washok. De buggy dient ingeklapt te worden en aan de kant te worden geplaatst. De medewerkers van ’t Woudlopertje hebben geen zicht op de buggy’s en maxicosi’s. ’t Woudlopertje kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vermissing, omwisseling of beschadigingen

Buitenspelen

De kinderen spelen onder begeleiding buiten. Buiten hebben de kinderen veel ruimte om te ontdekken en te onderzoeken. Binnen ’t Woudlopertje vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om de natuur te ontdekken. De rol van de pedagogisch medewerkers is meedoen, overzicht en toezicht houden. Wanneer een pedagogisch medewerker een activiteit doet met een groepje kinderen, bewaart een andere collega het overzicht over de kinderen die vrij spelen. Het zaaien, verzorgen van de dieren en een bezoek aan de hooiberg gebeurt altijd onder toezicht.

Een pedagogisch medewerker neemt een groepje kinderen mee voor een gerichte activiteit zodat de kinderen weten wat ze te wachten staat. Zonder begeleiding mogen de kinderen de dieren geen eten (dierenvoer) geven, aangezien we nooit kunnen voorspellen hoe een dier op bepaald gedrag reageert. Na het buitenspelen worden de materialen weer opgeruimd of de groepen maken hier met elkaar een afspraak over indien er nog een aantal kinderen buiten willen spelen. Eenmaal binnen worden de handen gewassen voordat er aan een volgende activiteit wordt begonnen. Omdat de kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, is handig als ze kleding en schoenen aan hebben die vies mag worden.

Extra dag

Mocht u incidenteel een  extra opvangdag willen. Een extra dag kunt u aanvragen op kantoor. Zij vullen met u een formulier in en bespreken de mogelijkheden met de medewerkers van de planning. Als de groepsomstandigheden het toelaten, wordt uw verzoek gehonoreerd. Dit heeft te maken met het aantal kinderen en de totale personeelsbezetting. Op het formulier staat beschreven welke kosten er in rekening worden gebracht.

Extra opvang BSO

Op de verschillende basisscholen zijn extra sluitingsdagen en is de onderbouw regelmatig een ochtend vrij. Deze dagen wordt opvang geboden door ‘t Woudlopertje. Om een goede personeelsplanning te maken, vragen wij u om ruim op tijd door te geven of uw kind op 't Woudlopertje komt. ‘t Woudlopertje zorgt er voor dat wij de jaarplanning van de scholen in ons bezit hebben, zodat wij weten wanneer we extra dagen opvang dienen te realiseren. Echter vinden wij het fijn als de ouders/verzorgers op tijd doorgeven wanneer er een dag nadert dat er extra opvang nodig is  i.v.m. een schoolvrije dag.

Gedag zeggen

Aan het eind van de dag, als u samen met uw kind naar huis gaat, laat uw kind dan gedag zeggen bij de pedagogisch medewerkers op de groep. De pedagogisch medewerkers kunnen dan noteren dat uw kind naar huis is. Zo voorkomen we misverstanden bij eventuele calamiteiten.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind is geplaatst. Tijdens dit gesprek worden de huisregels met elkaar doorgenomen. Ook worden er wenafspraken gemaakt en specifieke bijzonderheden met elkaar doorgesproken.

Kennismaken

U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding. Hier kunt u kennismaken met het kindercentrum en de sfeer proeven.

Kinderziekten en epidemieën

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij

minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meld altijd aan de leiding als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt, dit om uitbraken zo vroeg mogelijk te kunnen voorkomen.

Klachten

Ondanks onze inzet en professionaliteit kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de opvang van uw kind of de dienstverlening van 't Woudlopertje in het algemeen.

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op te lossen en uw vertrouwen te behouden. Het kan ook zijn dat u een signaal wilt afgeven. Een klacht of signaal kunnen aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren.

Het staat ouders/verzorgers evenwel vrij om zich direct tot de externe klachtencommissie te wenden als zij daar de voorkeur aan geven.

Behandeling van een klacht of signaal
De volgende stappen kunnen genomen worden:

 1. U wilt een opmerking plaatsen en bespreekt het signaal met de medewerker die er verantwoordelijk voor wordt geacht of het eerste aanspreekpunt voor u is. Dit is vaak de meest eenvoudige manier en leidt tot de snelste oplossing.
 2. Als u een klacht (officieel signaal) in wilt dienen, doen we dit m.b.v. een formulier. De medewerker bespreekt met u hoe de klacht kan worden opgelost of wat er met uw klacht kan worden gedaan. Als u er samen niet uitkomt zal de medewerker dit melden bij de manager. Zij neemt contact met u op om de klacht verder te bespreken en op te lossen.
 3. Het kan gebeuren dat u deze mogelijkheid niet wilt benutten of dat u niet tevreden bent met de geboden oplossing of de gegeven informatie. De klacht kan dan ook rechtstreeks met de manager of met de directie van 't Woudlopertje besproken worden.  Desgewenst kan de manager of de directie bemiddelen of stappen ondernemen om de klacht op te lossen.
 4. Indien u er met de manager of directie niet uitkomt, hebben wij ook een externe klachtencommissie.
 5. Komen we er met elkaar  en de externe klachtencommissie niet uit  dan is het ook mogelijk de klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. 't Woudlopertje is aangesloten bij de ZCKK (Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang). www.zckk.nl

Kleding en schoeisel

De kinderen spelen intens bij ’t Woudlopertje, ze krijgen van de groepsleiding de ruimte om de natuur te ontdekken. Houd hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Kinderen dragen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. ‘t Woudlopertje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken.  Kinderen mogen in ‘t Woudlopertje niet op sokken lopen. Dit om uitglijden te voorkomen. Wij adviseren u te zorgen dat uw kind sloffen met een goed profiel, of antislipsokken draagt. Wilt u ervoor zorgen dat bij zonnig weer uw kind zwemkleding bij zich heeft.

Mandje

Alle kinderen op 't KDV hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals passende kleding en knuffels bewaard worden. Hier zullen de pedagogisch medewerkers ook knutselwerkjes van uw kind in doen.

E-mailadres

Voor diverse communicatie-uitingen gebruiken wij e-mail. We stellen het dus erg op prijs wanneer u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Wanneer u geen gebruik van de mail wilt maken, wilt u dit dan bij de administratie aangeven? Ons e-mail adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u medicijnen beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers. Deze regel geldt ook voor homeopathische middelen. Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus ook geen paracetamol (ook niet met toestemming van de ouders/verzorgers), dit in verband met de kans op een koortsstuip. Wij kunnen het verloop van de ziekte bij de kinderen dan namelijk niet reëel bekijken. Paracetamol ter pijnbestrijding dienen wij alleen toe met een verklaring van de huisarts.

Naschoolse opvang

Om logistieke redenen halen wij niet bij alle scholen in Nieuw-Vennep kinderen op. Wij halen kinderen op bij de volgende scholen: Ark, Joppe, Bommelstein, Opmaat, Merlijn en ’t Venne. In lisserbroek halen wij De Zilvermeeuw en de Reiger op.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden sturen wij een nieuwsbrief aan alle ouders/verzorgers.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De BSO is geopend op schooldagen vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. In de vakantieperiode van 7.30 tot 18.30 uur.

Oudercontacten

De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers elkaar informeren over hoe het thuis en in ‘t Woudlopertje is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind. Mocht u de behoefte hebben om uitgebreider met de pedagogisch medewerkers te spreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Ook pedagogisch medewerkers kunnen als er behoefte aan is een gesprek aanvragen.

Overige communicatie:

Één keer per twee maanden ontvangt u onze nieuwsbrief ’t Nieuwslopertje.

Twee maal per jaar is er een ouderavond (eenmaal georganiseerd door de leiding en eenmaal door de oudercommissie).

Overgaan naar de volgende groep

Wanneer en op welke wijze het kind overgaat naar een volgende groep is afhankelijk van de

ontwikkeling van het kind en de beschikbaarheid van een plekje in de nieuwe groep. Algemeen richtlijn:

 • Baby -> peuters rond 2de verjaardag
 • Peuters -> BSO 4/5 jaar rond de 4de verjaardag
 • BSO 4/5 jaar -> BSO 6/7/8 jaar rond de 6de verjaardag
 • BSO 6/7/8 jaar -> BSO 9+ rond de 9e verjaardag

Wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep. Voor de overgang krijgt het kind de kans om geleidelijk te wennen aan de nieuwe situatie. Deze gewenningsperiode duurt tot het moment dat het kind zich vertrouwd voelt. Wij streven er naar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van ouders/verzorgers. Het is echter ‘t Woudlopertje die bepaalt wanneer het kind gaat wennen en wanneer het kind daadwerkelijk overgaat.

Oudercommissie

Kinderopvang ’t Woudlopertje heeft een oudercommissie, deze commissie bestaat uit vijf enthousiaste ouders/verzorgers. De commissie heeft adviesrecht en bespreekt verschillende thema’s met het MT. Tevens verzorgen zij een ouderavond per jaar met een thema naar keuze.

U kunt onze oudercommissie bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van ’t Woudlopertje is in te zien op ons kantoor of kunt u lezen op onze website.

Rennen en fietsen

Kinderopvang ’t Woudlopertje heeft een grote buitenspeelplaats. Hier is voldoende ruimte voor kinderen om te rennen en te fietsen (voor de kleine kinderen). Op de groepen en in de gangen mogen kinderen niet rennen en fietsen. Binnen zijn dan ook geen fietsen beschikbaar. De kinderen die toch rennen op de groepen krijgen een andere activiteit aangeboden of de gelegenheid om buiten te rennen. We maken aan de kinderen duidelijk dat het niet veilig is om binnen te rennen (voorkomen van botsingen en/of uitglijden).

Roken

In het bijzijn van kinderen en in het kinderopvang wordt niet gerookt.

Ruilen van een dag

Zie hiervoor het ruilbeleid

Slapen en beddengoed

De kinderen die op ’t Woudlopertje slapen, krijgen een eigen bedje toegewezen. Door kinderen steeds in hetzelfde bedje te laten slapen, weten ze waar ze aan toe zijn en kunnen ze makkelijker in slaap komen. Omdat wij niet voor ieder ingeschreven kind een eigen bedje kunnen plaatsen, worden de bedjes door de kinderen gedeeld. Zo zal een kind dat op maandag en dinsdag komt, zijn bedje delen met een kind dat op woensdag en donderdag komt. Het beddengoed wordt iedere dag afgehaald zodat de kinderen dagelijks in een schoon bed slapen.

Sloffen

In verband met hygiëne worden de groepen niet met schoenen betreden. Kinderen, ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers dragen op de groepen sloffen of binnen schoenen. Voor het snel in en uit gaan kunt u overschoenen aantrekken. Wij verzoeken u om voor de kinderen sloffen mee te nemen, zodat zij deze bij binnenkomst aan kunnen trekken.

Sluitingsdagen

Kinderopvang ‘t Woudlopertje is gesloten op de nationale feestdagen.

Traktaties en verjaardagen

Op het dagverblijf worden de verjaardagen van kinderen en pedagogisch medewerkers gevierd. Aan dit soort gelegenheden wordt extra aandacht besteed door versieringen op te hangen, speciale liedjes te zingen en het kind een verjaardagsmuts op te zetten. Indien u traktaties wilt uitdelen raden wij u aan even contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers. Zij weten wat de kinderen wel en niet mogen en kunnen u hierbij adviseren en u vertellen hoeveel kinderen er die dag aanwezig zijn. Wij zijn terughoudend met snoep en delen dus geen zakken snoep uit. Eventueel gaan die zakjes in de mandjes van de kinderen en kunnen de ouders/verzorgers zelf beslissen.

Het beste moment om te trakteren is net voor of net na de ochtendpauze. Het tussendoortje en de traktatie komen dan tegelijkertijd en dat is minder belastend voor het gebit. Maar wat laat je je kind nu uitdelen?  Dat is iets waar je elk jaar als ouder/verzorger weer over moet nadenken. Het moet iets bijzonders zijn, het moet goed te bewaren zijn en ga zo maar door.

Maar het allerbelangrijkste is dat het gezond en vooral lekker is.

Hieronder een aantal richtlijnen om uw kind verantwoord te laten trakteren.

 

 • Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is.

 

Grote hoeveelheden traktatie zijn ongewenst omdat de traktatie dan teveel suiker, zout en/of vet bevatten. Bovendien remmen grote hoeveelheden ook de eetlust voor de lunch. Een traktatie is een extraatje en mag daarom niet te groot zijn.

 

 • Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.

 

Een gezonde traktatie is een traktatie waar niet teveel vet en suiker in zit. Trakteer op verstandig “snoep” bijvoorbeeld popcorn. Lekker en gezond zijn bijvoorbeeld fruit, groente (reepjes wortel, komkommer, paprika), pepsels, rijstwafels en soepstengels. Kijk voor suggesties op : www. gezondtrakteren.nl

 

 • Denk ook eens aan niet eetbare traktaties

 

Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Je kunt kinderen blij maken met bijvoorbeeld stickers, kleurboekje, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de traktatie er leuk uit ziet. N.B.: liever geen ballonnen voor de kinderen i.v.m. inslikgevaar.

 • Geef de pedagogisch medewerker dezelfde traktatie als de kinderen.

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de kinderen een prikker met fruit krijgen en de pedagogisch medewerkers een gevulde koek. Maak voor de pedagogisch medewerkers geen uitzondering en geef ze dezelfde traktatie als de kinderen.

 • Houd er rekening dat bederfelijke etenswaren niet langer dan 30 minuten buiten de koeling mag zijn.

Om te voorkomen dat kinderen bedorven etenswaren binnen krijgen mogen bederfelijke etenswaren zoals toetjes, worst en kaas niet langer dan 30 minuten buiten de koeling zijn. Houd u daarbij alstublieft rekening met het vervoeren. Vervoer de etenswaren eventueel in een koeltas met koelelementen.

Voertaal

Binnen kinderopvang ’t Woudlopertje wordt er uitsluitend Nederlands gesproken. Zowel door de medewerkers als ook door de kinderen en de ouders/verzorgers.

Van binnen naar buiten

Om heen en weer lopen op de groepen te voorkomen, vragen wij u als de kinderen buitenspelen, de buitenspeelplaats te benaderen via de groep waar uw kind verblijft. Dus niet via een andere groep omdat dit een kortere weg is en ook niet buiten via het hek. Het is voor de kinderen die aanwezig zijn op de andere groepen erg onrustig als er steeds ouders/verzorgers in en uit lopen.

Dit m.u.v. de Dolle Dino’s, zij mogen door het lokaal van de Vrolijke Vlinders als deze ook buiten zijn.

Voeding

De drukste periode op de groep is tijdens het halen en brengen. Het is daarom niet wenselijk als kinderen bij binnenkomst nog niet ontbeten hebben. Wij verwachten daarom dat de kinderen hun ontbijt of fles voor vertrek van huis al hebben gehad zodat wij om 9.30 uur ons dagprogramma in goede orde kunnen starten. Wij geven de kinderen ook geen avondeten op de groep.

Tevens hebben wij een voedingsbeleid welke wij voor de voeding binnen onze kinderopvang hanteren. Uitgangspunt hierbij is de schijf van vijf en gezonde voeding. Dit protocol is in te zien op de groep van uw kind.

Website

Op onze website www.woudlopertje.nl kunt u als ouder/verzorger middels een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op onze speciale ouder pagina. Hier kunt u foto’s van verschillende activiteiten vinden en wetenswaardigheden van de groepen.

Wennen op ’t Woudlopertje

KDV: Om kinderen een goede start te geven, beginnen wij altijd met een wenperiode. De eerste keer komt uw kind van 9 tot 11 uur, tweede keer van 9 tot 13. Deze twee keer wennen vallen buiten de plaatsingsdatum.

Een maand voor plaatsing neemt de leiding van de groep contact met u op over het maken van een afspraak. Alle wendagen worden afgesproken met de pedagogisch medewerkers van de groep, om zo de kind-leidster ratio te waarborgen. Het kan dus zo zijn dat een wendag valt op een andere dag van de week dan er plaatsing is aangevraagd. (Bijvoorbeeld geplaatst op dinsdag, wennen op donderdag).

BSO: Kinderen die al bij ons op het KDV zitten, en naar de BSO gaan, wennen in overleg met ouders/verzorgers en de leiding van peutergroep twee keer. Dit geldt ook voor plaatsing welke valt in een schoolvakantie.

De nieuwe kinderen wennen twee keer buiten de plaatsingsdatum.

De eerste keer wordt u verzocht ook mee te gaan en blijft uw kind een uur op de BSO. De tweede keer gaat uw kind zelfstandig met de pedagogisch medewerkers mee.

Mocht uw kind in een schoolvakantie geplaatst worden dan komt uw kind de eerste dag wennen voor een uurtje en de tweede dag voor een dagdeel (een ochtend of middag).

Alle wendagen worden afgesproken met de pedagogisch medewerkers van de groep, om zo de kind-leidster ratio te waarborgen. Het kan dus zo zijn dat een wendag valt op een andere dag van de week dan er plaatsing is aangevraagd. (Bijvoorbeeld geplaatst op dinsdag, wennen op donderdag).

Whitebord

Op iedere groep hangt een whiteboard.  Hierop staan de activiteiten van die dag vermeld en eventuele nieuwtjes. Wilt u dit bord in de gaten houden?

Ziek zijn

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen die zorg en aandacht niet altijd op de groep krijgen. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger), braken, diarree en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken. Wij hanteren de regels van de GGD welke zijn opgenomen in het naslagwerk Kinderopvang. Als uw kind ziek wordt op de opvang, dan mag de groepsleiding u verzoeken het kind op te halen. Als uw kind niet naar de BSO kan komen omdat het ziek is, geef dit dan tijdig aan ons door. U kunt contact met ons opnemen via het algemene nummer 0252-623820. De dag dat u kind ziek is kunt u in overleg met kantoor binnen twee weken inhalen.

Zuigelingen

Voeding: De jongste baby´s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders/verzorgers is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, voortgezet in ‘t Woudlopertje.  Voor de zuigelingen is er poedermelk aanwezig (Nutrilon 1, 2 en 3). U dient voor uw kindje zelf een fles mee te nemen waar hij/zij bekend mee is en goed uit drinkt.

Voor de kinderen die speciale voeding nodig hebben, een ander soort babyvoeding of sojamelk, kunnen ouders/verzorgers de producten meegeven. Voorwaarden hierbij zijn:

 • doe de voeding in voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles;
 • zorg voor een extra voedingseenheid die dient als reserve;
 • zorg dat de pedagogisch medewerkers weten wat de juiste verhouding voeding/water is.

Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dient u gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren en in de koelkast te plaatsen. Borstvoeding die ingevroren dient te blijven, kan aan de leidsters gegeven worden, dit wordt in de vriezer bewaard. Voorzie de borstvoeding van een duidelijke sticker met naam en kolfdatum.

Alle persoonlijke spullen zoals flessen, flessendoppen en voedingscontainers dienen voorzien te zijn van een naamsticker. ’t Woudlopertje verzorgt alle andere voeding zoals brood, crackers, fruit, sap, en koek. Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas nadat dit met de ouders/verzorgers besproken is.

Fopspenen: U bent als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de spenen en dient de spenen af en toe op scheurtjes te controleren en tijdig te vervangen. Wanneer de groepsleiding oneffenheden aan de speen opmerken, stellen wij u hiervan op de hoogte en gebruiken wij de speen niet meer.

Luiers e.d.: Luiers e.d. zijn op de groep aanwezig en deze hoeft u dus niet mee te geven.

Zelfstandig naar huis binnen de BSO

Binnen de BSO kan het voorkomen dat kinderen, met toestemming van hun ouders/verzorgers, zelfstandig naar de BSO locatie komen. De tijd tussen school en de BSO valt het kind onder de verantwoording van de ouders/verzorgers totdat zij bij de BSO aangekomen zijn.

Slotbepaling

Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist het management.

Login